Nieuwe privacywetgeving.

Per 25 mei'18 wordt de wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Gegevens  bescherming (AVG).

Wat betekent dit nu voor onze tuinvereniging?

Bij de AVG draait het erom dat de (tuin) vereniging  alleen die gegevens verwerkt, die ze ook werkelijk nodig heeft. Welke gegevens worden door onze tuinvereniging vastgelegd?

De secretaris en de penningmeester houden samen de ledenadministratie bij. Wij hanteren een ledenlijst waarop achternaam, voorletter, adres, huisnummer, postcode , plaats , telefoonnummer en e-mailadres staan vermeld. De penningmeester houdt daarnaast ook het aantal m2 bij van uw tuin, voor het jaarlijks versturen van de factuur.

De gevolgen voor ons inschrijfformulier voor een tuin zijn: invullen van het beroep  en m/v vervalt.

Volgens de nieuwe privacywet moeten wij het versturen van onze nieuwsbrief naar onze leden in BCC  doen, gelukkig  gebeurde dit  al door ons.

De gegevens van onze ledenlijsten worden nimmer aan derden overhandigd, alleen leden van  het dagelijks bestuur hebben inzage op verzoek.

Een tuinvereniging is verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te wijzen, dit zal de secretaris op zich nemen.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de secretaris, Jannemieke van Leeuwen.