Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG

Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG.   Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

Nuts TuinVereniging de Windhoek vraagt (aspirant-) leden om hun voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres.  Deze gegevens moet u verstrekken omdat wij die nodig hebben  voor het opstellen en bijhouden van ons ledenbestand en om u per post, e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken die spelen binnen de vereniging.  Tevens vragen wij u om een noodnummer in geval van een calamiteit. Daarnaast verstrekken wij uw NAW-gegevens aan de AVVN (www.avvn.nl
), de landelijke organisatie voor hobbytuinders, zodat zij u periodiek het blad "De tuinliefhebber" kunnen toezenden. 

Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging en is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben, dit kan door een e-mail te sturen aan de secretaris van de vereniging. (secretaris@dewindhoek.com). Ook heeft u het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen. Klik
hier voor de overige rechten die u hebt.

Als u uw lidmaatschap opzegt, en er bestaan over en weer geen (financiĆ«le) verplichtingen meer, dan verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken uit ons ledenbestand.  Als u op de wachtlijst staat, en u laat schrappen van deze lijst, dan verwijderen wij uw gegevens per direct van de wachtlijst.

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt via de website of via ons e-mailadres niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en gelezen.  De website maakt gebruik van
cookies
, die zijn nodig voor een goede werking van de website, bevatten geen persoonlijke gegevens, en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan 
secretaris@dewindhoek.com. Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u die ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik
hier voor meer informatie.