Beste leden.

 

Het bestuur heeft besloten om ook dit jaar in november weer een cursus reanimatie met gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator) aan de leden aan te bieden.

 

Achtergrondinformatie.

 

 • Elk jaar krijgen in Nederland 15.000 mensen een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis.
 • Overleving tot ontslag uit het ziekenhuis is 10-20%.
 • Het uitvoeren van reanimatie voor de aankomst van de ambulance is van levensbelang.
 • Bij vroegtijdig reanimeren en onmiddellijk defibrilleren (binnen de 2 minuten) kunnen de overlevingskansen > 60% bedragen bij een schokbaar ritme.

 

Het is gebleken dat voordat een ambulance ons complex bereikt we zeker 20 minuten tot een half uur verder zijn, dit was reden genoeg om alweer 5 jaar geleden tot aanschaf van zo’n Defibrillator over te gaan.

 

Deze AED hangt duidelijk zichtbaar in de kantine, helaas kunnen wij deze niet buiten hangen i.v.m. mogelijke diefstal wat inhoud dat hij alleen tijdens de openingstijden van de kantine kan worden gebruikt.

 

Het is gebleken dat het heel belangrijk is dat er leden zijn die zo’n AED kunnen bedienen en weten hoe iemand te reanimeren. Mede door het kordaat optreden van onze leden en de aanwezigheid van een AED hebben we enkelen jaren terug een mensenleven kunnen redden.

 

Kantine medewerkers, begeleiders algemeen werk en bestuursleden verplichten wij deze cursus gegeven door Arjan Niezing, reanimatietrainer in het Flevo ziekenhuis bij te wonen.

Daarnaast roepen wij zoveel mogelijk leden op om van de mogelijkheid gebruik te maken deze cursus in onze eigen kantine te volgen.

Ook voor diegene die afgelopen jaar deze cursus hebben doorlopen is het belangrijk deze weer te herhalen. (advies Nederlandse Reanimatie Raad)

 

Omschrijving van de cursus:

 

Verzorging Basic-Life-Support onderwijs, inclusief gebruik van de Automatische Externe Defibrillator, bestaande uit:

       Theorie volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad, waarbij de volgende        

       onderwerpen worden behandeld:

 • Wat is reanimatie,
 • Het herkennen van een hartstilstand,
 • De alarmering,
 • Het belang van borstcompressie en mond-op-mondbeademing,
 • Het beëindigen van een reanimatie,
 • De werking van de automatische Externe Defibrillator.

 

De theorie wordt ondersteund middels een power-point-presentatie.

 

Praktische vaardigheden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Hierbij wordt getraind in;

 • Het herkennen van een hartstilstand,
 • Het alarmeren,
 • De borstcompressie,
 • De mond op mond beademing,
 • Het beademen met behulp van het pocketmasker,
 • Het uitvoeren van de stabiele zijligging,
 • Het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator.

 

De praktijk wordt ondersteund met gebruikmaking van professionele reanimatiepoppen en trainings AED’s.

 

Duur van het reanimatieonderwijs:

 

 • 2-3 uur.

 

Wij hopen dat buiten de aangegeven groep er veel leden zijn die gebruik willen maken van de mogelijkheid deze cursus welke op dinsdag 7 november 18.45 uur wordt gegeven te volgen.

Deze leden kunnen zich met onderstaand inschrijf/aanmeldingsformulier hiervoor inschrijven.

Wij vragen aan deze leden een vrijwillige bijdrage in de kosten van 25 euro.

De cursus wordt gegeven in onze eigen kantine.

 

Wij hopen op veel aanmeldingen;

 

Chris Dekker.

 

 

 

U kunt zich als volgt aanmelden:

E-mail naar: voorzitter@dewindhoek.com

Per post, inschrijfformulier naar:

NVT De Windhoek

t.a.v. Chris Dekker.

Windhoekweg 1

1357 JX ALMERE

Of in de brievenbus bij de ingang van de kantine.

                                                                                                                                                    

      

 

Download hier het inschrijfformulier !!