Beste Tuinders,

Het jaar is begonnen en we hopen dat het voor iedereen een jaar wordt met een goede opbrengst van de groenten, fruit en bloemen die u op uw tuin hebt geplant.

De planningen voor de controle van de tuinen worden gemaakt en net zoals verleden jaar worden de data niet bekend gemaakt. We willen u er op wijzen dat een aantal dingen extra aandacht gaan krijgen in dit komende seizoen.

Het is erg prettig als u voor de aanvang van de plantperiode, uw tuin eens met een kritisch oog bekijkt. Al wat gaat doen aan de rommel die er op de tuin aanwezig is. De opstallen die in slechte staat van onderhoud zijn, na te zien en op te knappen. Planten die overgroeien naar uw buren en het pad, in goede vorm snoeien of begeleiden naar de oppervlakte van uw tuin. Het kan uw tuin direct een beter aanzicht geven. Het is de aanzet naar een opgeruimde tuin, die u dan in de loop van het jaar
zo kan proberen te houden.

Het is voor ons als tuincommissie, te hopen dat het sturen van de voor u vervelende brieven, met
verzoeken om de tuin er op een goede manier uit te laten zien, dan ook zo weinig mogelijk kan zijn.

Aandachtspunten voor 2022 zijn de bomen en struiken e.d. die overlast veroorzaken.
Tevens willen wij u verzoeken om de rand grond aan de buitenkant van uw tuin op hoogte te houden met het gras daar er  anders de mogelijk bestaat dat er met het maaien schade aan uw hek kan komen.

Indien uw tuin niet aan de doelstellingen voldoet, zullen wij u in eerste instantie  een brief sturen met het verzoek om dit binnen 21 dagen te verhelpen.

Na het verstrijken van deze periode krijgt u een tweede brief met het verzoek om bij de eerstvolgende bestuursvergadering aanwezig te zijn om een en ander toe te lichten. Indien er daarna geen aanwijsbare verbeteringen zijn aangebracht, zal het dagelijks bestuur u een brief sturen met daarin de aankondiging dat de huurovereenkomst wordt opgezegd.

        

          Met vriendelijke groet,


          De Tuin controlecommissie.

        

          Punten van de controle zijn: 

  • De hoeveelheid onkruid op uw tuin.
  • De hoogte (maximaal 1.80 meter)en breedte van de haag.
  • Buitenzijde van de tuin onkruid vrij houden. Let hierbij op uitstekende takken  en struiken, waar men bij het maaien van het gras last van kan hebben.  

  • Plaats van de aardappelen;  indien aardappelen onjuist zijn geplaatst deze direct verwijderen.  Alleen  goedgekeurde aardappelen poten. Indien er niet goedgekeurde aardappelen zijn, deze direct verwijderen en indien er aardappelen zijn gepoot die niet       via de winkel zijn gekocht maar wel zijn goedgekeurd,  het keuringslabel in de winkel inleveren.
  • Bijhouden van uw opstallen. Denk aan gescheurde ramen van uw kas ( dit in verband        met de veiligheid)en de staat van de omheining. Rommel op uw tuin die niet gerelateerd is        aan tuinieren, verwijderen.