Algemeen werk

Het algemeen werk bestaat uit het bijhouden van het complex, zoals de groente afvalhopen, heggen, boomcirkels, houtrichels in de singel, paden, het plantsoen, terras, de kantine en het onderhoud aan het gereedschap. Bij het niet voldoen  van werkplicht wordt € 100 euro in rekening gebracht en de verplichte dagen worden doorgeschoven naar het volgende jaar.
Het aantal algemeen werkdagen per tuinder is voor 2021 nog niet vastgesteld maar zullen er twee of drie zijn. Dit wordt later bekendgemaakt.

De werkuren zijn van 09.15 - 12.00 uur.

Denk er aan om werkhandschoenen mee te nemen en zorg voor de juiste werkkleding. Een familielid of kennis kan als tweede persoon meekomen of uw werkdag overnemen.Indien u op de genoemde dagen geen twee keer kunt komen, neem dan op tijd contact op met de voorzitter van de tuincommissie, dhr. J. Roetert.

De werkdagen zijn (onder voorbehoud Coronamaatregelen) op:

                                                      Zaterdag 13 maart                             Zaterdag     7 augustus
  
                                                      Zaterdag   3 april                                Zondag     29 augustus

                                                      Zondag    25 april                               Zaterdag   18 september

                                                      Zaterdag  15 mei                                Zaterdag     9 oktober

                                                      Zaterdag    5 juni                                Zondag     31 oktober

                                                      Zondag    27 juni                                Zaterdag   20 november 

                                                      Zaterdag  17  juli    

Indien u niet in staat bent het algemeen werk te verrichten, wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan:

N.T.V. De Windhoek, t.a.v. J. Roetert, Windhoekpad 1, 1357 JX Almere of stuur een mail aan

tuincie@dewindhoek.com.