De Speeltuin

Zo heeft een tuinvereniging een speeltuin en zo is deze plotseling afgekeurd en zijn de speeltoestellen verwijderd. De teleurstelling was groot en de roep om een nieuwe speeltuin was nog groter. Niet alleen kinderen van tuinders, maar ook kinderen van de aangrenzende wijk kwamen hier veelvuldig spelen. Tsja… geld voor nieuwe speeltoestellen was er niet.

Via een tuinder konden we wat ouder speelmateriaal ophalen bij de gemeente, zoals een glijbaan zonder trap, klimrek en wat ander kleiner materiaal en plots lag er op het speel terrein ineens een grote berg aarde. De geboorte van de nieuwe speeltuin was een feit, hoewel menigeen zich achter hun oren krapte en dachten wat moet dit nu weer allemaal gaan worden.

Om het opknappen en inrichten te financieren is door vele tuinders en adverteerders gedoneerd en hebben we vele bedrijven benaderd om ons te sponsoren (geld en spullen) en met succes. Met een aantal enthousiaste tuinders hebben we eerst de speeltoestellen allemaal opgeknapt en voorzien van vrolijke kleuren. De lompe berg werd met vereende krachten omgezet in een mooie glooiende heuvel, voorzien van prachtige beplanting, houten trappen en wilgentunnels. Hard werken, maar ook heel veel lol. Nadat alle speel toestellen waren opgeknapt kregen ook deze een plaats op de speeltuin.

Om te zorgen dat alles zou voldoen aan de eisen hebben we via stichting ‘Goed zo mooi zo’ iemand bereid gevonden om ons van advies te voorzien zodat het niet alleen een mooie, maar ook veilige speeltuin zou worden.

Na een jaar en vele uren werk was de speeltuin klaar en kon de speeltuin tijdens de Opendag in 2012 feestelijk geopend worden.

Het was een ontzettend leuk project, vooral omdat het laat zien dat we met veel inzet van een enthousiaste groep tuinders gezamenlijk uit niets iets moois hebben kunnen maken .

Hans en Mireille van Os