De tuinuitgifte gaat als volgt: Men geeft zich op door een formulier in te vullen dat verkrijgbaar is in de kantine of hier is te downloaden. Dit formulier wordt verstrekt aan George Koster van de tuinuitgifte en hij neemt zo spoedig mogelijk contact op met de kandidaat tuinder(s). tuinuitgifte@dewindhoek.com.
Tuinders die zich al aangemeld hebben kunnen eventueel al lidmaatschapsgeld betalen voordat er daadwerkelijk een tuin beschikbaar is. Hiervoor krijgen zij de jaargids en de nieuwsbrieven. Men heeft echter nog geen stemrecht tijdens vergaderingen.
Tuinopzeggingen dienen gemeld te worden bij het bestuur.
Wanneer er ernstig achterstallig onderhoud aan een tuin wordt geconstateerd neemt het bestuur contact met de tuinder op. Eventuele royering verloopt op advies van de bevoordeling-/bouwcommissie en de penningmeester.