Groente-afvalpunten

De groente-afvalpunten kunnen worden gebruikt voor tuinafval zoals snoeihout, gras- en tuinproducten. Het afval dient er bovenop gegooid te worden, dus niet ervoor. Neem dus even een riek of een spitvork mee. Er liggen rijplanken.
Gelieve geen wortels van koolsoorten en geen aardappel– en tomatenresten te storten. Dit met het oog op ziektes als knolvoet, fytophtora (Plasmodiophorabrassicae) en het aardappelcysteaaltje. Vanzelfsprekend ook geen geverfd hout of plastic storten.
De groente-afvalpunten zijn ter plekke aangegeven doormiddel van bordjes en liggen rondom het complex in de singel. Zie tekening hieronder.