Op ons tuincomplex is het verplicht, als men aardappelen wil telen, om elk seizoen maximaal een vierde deel van de totale tuinoppervlakte (dus incl. bebouwing) daarvoor te gebruiken.
In verband met het risico van aardappelziekte wordt elk jaar verplicht een ander deel voor het poten van aardappels aangewezen. Gerekend vanaf de officiële ingang van de tuin (waar het tuinnummer is geplaatst) wordt dit elk jaar in vakken van 1 t/m 4 ingedeeld. Elk vak mag maar één keer per 4 jaar voor aardappels worden gebruikt. Zie onderstaand overzicht.
U kunt ook het overzicht op een grote tekening in de kantine raadplegen.
Tuinders die wel aardappelen gaan telen, maar de pootaardappels niet bij de vereniging hebben besteld, worden vriendelijk verzocht dit te melden aan de tuin-beoordelings-commissie, e-mail adres: bbcommissie@dewindhoek.com of middels een briefje in de brievenbus van de kantine.