Duurzame bijenteelt

Met duurzame bijenteelt wordt bedoeld:
Het houden van bijen met respect voor de bijen en hun milieu.
Dat betekent dat voor de winter niet alle honing uit de bijenkast wordt gehaald en wordt vervangen door suikerwater. Er blijft een aanzienlijk deel beschikbaar voor de bijen zelf.
Bij duurzame bijenteelt wordt bij de verzorging van de bijen zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van natuurlijke producten. De toepassing van agressieve bestrijdingsmiddelen wordt tot het uiterste beperkt.
Duurzame bijenteelt houdt ook in dat ervoor wordt gezorgd dat in de nabijheid van de bijenkasten voldoende drachtplanten aanwezig zijn voor gevarieerd en voldoende aanbod van stuifmeel. Dit zorgt ervoor dat bijen vitaal blijven.
Een duurzame manier van bijen houden is de Biologisch Dynamische wijze zoals door de BD-imkervereniging wordt uitgedragen.
Risico’s bij een niet duurzame bijenteelt
Hoewel de meeste imkers erg goed voor hun volken zorgen, zijn er jammer genoeg ook imkers die vooral voor het geld en een maximale opbrengst gaan. Door alle honing te slingeren en de bijen ter vervanging suikerwater te geven, is deze manier van bijen houden te vergelijken met de intensieve landbouw (kippen, varkens en koeien in grote stallen).
Deze werkwijze draagt niet bij tot de gezondheid van de bijen en de kans op bijensterfte wordt daardoor groter.
Bij duurzame bijenteelt hoort het beperken van bestrijdingsmiddelen. Door de bedreiging van het bijenvolk door de Varroa mijt, grijpen steeds meer imkers uit wanhoop naar (illegale) bestrijdingsmiddelen. Dit is onverstandig en gevaarlijk omdat een verkeerde toepassing juist leidt tot bijensterfte. Daarnaast brengt het gebruik van bestrijdingsmiddelen met zich mee dat er ongewenste schadelijke producten in de honing en andere bijenproducten terechtkomen ( zoals pesticiden, antibiotica, virusremmers). Dit kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid.
Geadviseerd wordt om zo min mogelijk van bestrijdingsmiddelen te gebruiken om ziekteverwekkers en parasieten te weren. Er kunnen ook natuurlijke middelen worden gebruikt en het is verstandig om de officiële adviezen die daarover worden gegeven op te volgen.
Duurzame bijenteelt is in het belang van de bijen en de imker. Door de vitaliteit van de bijen te bevorderen, is de kans op bijensterfte lager. Hiermee willen we overigens niet zeggen dat bijensterfte de schuld van de imker is! Bijensterfte voorkomen is voor imkers niet altijd mogelijk. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op gewassen in de buurt van de bijen kan immers niet door de imker worden voorkomen. Evenmin heeft de imker invloed op de aanwezigheid van Varroa-mijt en virusziekten.
Bron: bijenstichting.