Algemene informatie

De regels voor alle leden van de Windhoek zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (HR) en verder in de statuten. Het HR is door de leden vastgesteld om te zorgen voor een goede gang van zaken op de complexen. Het HR houdt ook rekening met de regels van de gemeente. U kunt Statuten en het HR downloaden als PDF file: reglement.pdf. Op complexen kunnen aanvullende of afwijkende regels gelden.

Een paar regels in het kort:

  • Op uw tuin mag u groente, fruit en groente verbouwen. Ook mag u kippen houden (zie het HR voor details), maar geen kleinvee zoals schapen of geiten.
  • Het is de bedoeling dat het tuinieren zo milieuvriendelijk mogelijk gebeurt en dat u uw tuin vrij houdt van onkruiden. Alleen bestrijdingsmiddelen die genoemd zijn in het HR mogen worden gebruikt. Gewassen moeten steeds op een andere plek worden geteeld (wisselteelt). Voor aardappels gelden aanvullende regels.
  • U dient rekening met elkaar te houden en geen overlast te veroorzaken.
  • Leden mogen niet op de tuin van een ander komen, tenzij de tuinder op die tuin en de TC daar toestemming voor gegeven hebben.
  • U mag een schuurtje of kas bouwen, als u de procedure in het HR volgt. In de meeste gevallen is hiervoor een bouwvergunning nodig.
  • U mag niet 's nachts op de tuin verblijven, en geen dingen doen die niet in overeenstemming zijn met de wet of het huishoudelijk reglement. Ook mag u er geen dingen doen die niets met tuinieren te maken hebben (bijvoorbeeld sleutelen aan een auto).
  • Ieder lid (tot 70 jaar) met een eigen tuin dient een paar keer per jaar een zaterdagochtend te helpen op zijn of haar complex met het algemeen onderhoud (tuindienst). In overleg met TC of bestuur kan ook een vervangende dienst worden gedaan voor de vereniging.

Enkele keren per jaar wordt op de complexen een tuinschouw gehouden door de tuincontroleurs van de vereniging, waarbij wordt beoordeeld of tuinen wel voldoende bijgehouden worden en of opstallen aan de eisen voldoen.

Bij twijfel of iets wel volgens de regels is, kunt u het beste eerst overleggen met de Tuincommissie van uw complex. De tuincommissie (TC) zorgt er voor dat alles op het complex goed verloopt en is eerste aanspreekpunt bij problemen. De TC heeft de leiding op het complex en is bevoegd tot het nemen van besluiten en het opleggen van sancties op het complex.