Beoordelings- en bouwcomissie:

De bouwcommissie ontvangt en beoordeelt de toegestuurde bouwaanvragen. Voor het bouwen van een kas of opstal, dient u een formulier  "aanvragen bouwvergunning" in te vullen en toe te sturen aan:De tuincontrolecommissie bestaat uit drie enthousiaste leden, die regelmatig bijeen komen om de hun toevertrouwde taken naar behoren te vervullen. De commissie vergadert doorgaans in de kantine. De commissie stelt zich ten doel middels de uitvoering van haar taken het tuinieren zodanig te bevorderen, dat het bijdraagt aan een verantwoord tuinieren, zowel op het gebied van onderhoud aan tuinen en opstallen, agen, het houden van pluimvee en het verbouwen van gewassen, in het bijzonder van goedgekeurde aardappelen. Elke eerste maandag van de maand brengt de commissie verslag uit aan de leden van het bestuur.

Taken van de commissie
  • Vijf maal per jaar het uitvoeren van een tuincontrole. Hier wordt met name aandacht besteed aan verwaarlozing van de tuin.
  • Co√∂rdineren van tuincontroles (wie doet wat, wanneer, verslag)
  • Het verzorgen van de administratieve afhandeling.
  • Het verzorgen van brieven aan leden naar aanleiding van controles.
  • Controle op onderhoud van opstallen.
  • Controle op onderhoud tuinen.
  • Controle op het houden van pluimvee.
  • Controle op een juiste uitvoering van de aardappelvoorschriften ( staat het in de voorgeschreven vakken en zijn het goedgekeurde soorten)
  • Verslag uitbrengen in de bestuursvergadering.
Heeft u vragen op het gebied van genoemde taakvelden of wilt u ergens advies over, dan kunt u zich tot elk lid afzonderlijk wenden of een mail verzenden aan bbcommissie@dewindhoek.com.