Het algemeen werk bestaat uit het bijhouden van het complex, zoals de groente afvalhopen, heggen, boomcirkels, houtrichels in de singel, paden, het plantsoen, terras, de kantine en het onderhoud aan het gereedschap. Bij het niet voldoen  van werkplicht wordt € 100 euro in rekening gebracht en de verplichte dagen worden doorgeschoven naar het volgende jaar.
Voor 2018 zijn er 3 werkplichtdagen per tuinder vastgesteld.

De werkuren zijn van 09.15 - 12.00 uur.

 De eerste twee werkplichtdagen dienen uiterlijk 5 Augustus te zijn uitgevoerd!

Denk er aan om werkhandschoenen mee te nemen en zorg voor de juiste werkkleding. Een familielid of kennis kan als tweede persoon meekomen of uw werkdag overnemen.Indien u op de genoemde dagen geen drie keer kunt komen, neem dan op tijd contact op met de voorzitter van de tuincommissie, dhr. J. Roetert.

Indien u niet in staat bent het algemeen werk te verrichten, wordt u verzocht dit kenbaar te maken aan:

N.T.V. De Windhoek, t.a.v. J. Roetert, Windhoekpad 1, 1357 JX Almere of stuur een mail aan

tuincie@dewindhoek.com.

Za. 10 maart       Za.  31 maart      Za. 21 april
Zo. 13 mei           Za.   2 juni           Zo. 24 juni
Za. 14 juli            Za.   4 aug.          Zo. 26 aug.
Za. 15 sept.         Za.   6 okt.           Zo. 28 okt.
Za. 17 nov.